Društvo gorske reševalne službe Rateče

POMEMBNEJŠI DOGODKI V ZGODOVINI GRS RATEČE:


Šestdeset let GRS Rateče

Gorski reševalci pod Jalovcem so v soboto, 30. avgusta 2008, praznovali šestdesetletnico delovanja.
Zjutraj so organizirali pohod iz Planice skozi Grlo na Sleme in v Tamar do zavetišča, kjer je bil uradni del prireditve ob praznovanju. Ob zavetišču so najprej prikazali vajo reševanja padalcev z drevesa. Sledil je uradni del, kjer je načelnik GRS Rateče Marko Kopavnik opisal dosedanjo pot GRS Rateče. Jože Lavtižar, član GRS Rateče, je prisotnim reševalcem in gostom prebral spomin iz cerkvene knjige na reševanje, ki so ga domačini Rateč izvedli, potem ko je 2. marca 1852 plaz zasul tri krajane. V imenu slovenskih reševalcev je člane pozdravil in se jim zahvalil za dosedanje delo predsednik GRZS Miro Pogačar. Da bo medsedbojna povezanost med GRZS in GRS Rateče ostala tudi v prihodnje dobra, jim je predal plezalno vrv. Prireditev so pozdravili še predstavniki organizacij in društev iz kraja in občine. Načelnik GRS Rateče je nato podelil priznanja članom GRS Rateče, organizacijam in društvom v krajevni skupnosti in občini, sosednjim GRS in GRZS, posadkam LPE in 15. HEB SV in PP Kranjska Gora. V kulturnem programu sta sodelovala Danica Butinar s citrami in harmonikar Janez Kopavnik. Program je povezovala članica GRS Rateče Eva Macun. Po slavnostnem delu so prisotni ostali še na družabnem srečanju ob zavetišču GRS Rateče.